logo

OBEC STŘEŇ

Výše získané dotace:
600 000

Základní informace

Projekt s názvem Pořízení elektromobilu pro obec Střeň
Poskytovatel dotací Státní fond životního prostředí ČR, podle podmínek Národního programu Životní prostředí
Celkové způsobilé výdaje projektu 1 246 784 Kč
Celková výše dotace 600 000 Kč
V rámci projektu byl pořízen Užitkový elektromobil ALKÉ s příslušenstvím