logo

OBEC KOROUHEV

Výše získané dotace:
2 121 589

Základní informace

Projekt s názvem Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev
Poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí, v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
Celkové způsobilé výdaje projektu 2 495 988 Kč
Celková výše dotace 2 121 589
V rámci dotace bylo pořízeno 346 ks kompostérů a kontejner na textil