logo

OBEC BISKUPICE

Výše získané dotace:
1 281 099

Základní informace

Projekt s názvem Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Biskupice
Poskytovatel dotace Ministerstvo životního prostředí, v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
Celkové způsobilé výdaje projektu 1 507 176 Kč
Celková výše dotace 1 281 099 Kč
V rámci projektu bylo vybudováno Zázemí pro obsluhu (obytná buňka), pořízeny 2 ks skladových kontejnerů, dále elektrický vysokozdvižný vozík, nářadí aj., a to včetně stavebních úprav areálu re-use centra.