DOTAČNÍ ČINNOST

V rámci naší dotační činnosti se zaměřujeme například na projekty v rámci odpadového hospodářství, které se týkají zejména předcházení vzniku odpadů a snižování jejich produkce, odděleného sběru odpadů a zvýšení kvality třídění a tedy celkového zefektivnění třídění odpadu jako takového. Za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení prašností z dopravy se zabýváme nákupem elektromobilů či zametacích vozů a věnujeme se také rozvoji dopravní infrastruktury v obcích.

Mezi naše klienty patří výhradně obce, města a veřejné organizace, s většinou z nich spolupracujeme dlouhodobě.

Upřednostňujeme osobní jednání, proto většinu konkrétních a podrobnějších informací k jednotlivým výzvám a projektům řešíme ideálně na osobní schůzce. Veškeré úvodní konzultace a návrhy jsou u nás samozřejmě zdarma.

S jakýmikoli dotazy se na nás tedy kdykoliv obraťte.